Koninklijke Turnkring Boom vzw. RPR Antwerpen 0408.519.656 Gasstraat 23, 2850 Boom

G-Gym

G-Gym is de overkoepelende naam voor gymnastiek voor personen met een beperking. Van jong tot oud, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid (o.a. autisme spectrum stoornis) krijgen met G-Gym mooie kansen. Onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers wordt een rijk aanbod van bewegingsvaardigheden aangeboden in een veilige en aantrekkelijke gymzaal.


- Gymfed -

Hoe kennismaken met G-Gym?

1.

Intake gesprek


Een persoonlijk gesprek kan een bron van informatie zijn voor onze trainers. (Wat zijn de verwachtingen, waar moet extra op gelet worden, wat vindt het kind leuk of net niet,  ...)


2.

Proeflessen


In september kan je  2 gratis proeflessen doen. Hierbij word er dan voor het eerst kennis gemaakt met de praktijk. Hieruit kan je ook opmaken of de G-Gym iets voor je kind is of niet.


3.

Inschrijving


Is alles prima verlopen? Dan is het tijd om in te schrijven.


Via een formulier dat je meekrijgt bij de proeflessen kan je de gegevens invullen en de betaling in orde maken.

Het lidgeld bedraagt €90.

Extra informatie:

*Leeftijden?


Momenteel zitten we nog in een opstartfase van de G-Gym binnen onze club. We beginnen dus met de leeftijd vanaf 4 jaar tot 8 jaar

Wanneer deze groep is gestart, kan er naar volgende turnseizoenen gekeken worden en eventueel extra leeftijdsgroepen toegevoegd worden.


*Grootte van de groepen?


Dit is heel kindafhankelijk. We starten momenteel met inschrijvingen tot maximum 12 kinderen voor G-Gym. Eens we gestart zijn kunnen kinderen die op een wachtlijst staan nog eventueel erbij genomen worden.


*Lesgevers?


We werken voor onze G-Gym werking samen met VZW De Boomhut

De lessen zullen hoofdzakelijk gegeven worden door Hilke en Eline, beide bachelor orthopedagogie en in het bezit van een zeer ruime ervaring binnen algemene gymnastiek en g-sport.

Hilke en Eline beschikken ook over een heel pakket diploma’s. Dat zijn o.a. een initiatordiploma algemene gymnastiek, een initiatordiploma g-gymnastiek, een diploma multimove-begeleider en verschillende aanvullende bijscholingen zoals bijvoorbeeld die van gezinssport Vlaanderen rond knuffelturnen. Daarnaast hebben zij de laatste jaren ook zelf verschillende workshops en bijscholingen gegeven aan (kandidaat)lesgevers
g-gymnastiek.