Seizoen 2018-2019

De uurregelingen zijn :

WOENSDAG: (NIEUWE UURREGELING VANAF 05/09/2018)

17u00 - 18u00 kleuters
18u00 - 19u00 1e - 4e leerjaar
19u00 - 20u00 5e leerjaar – 1e middelbaar
20u00 - 21u00 vanaf 2e midd t/m dames

OF

VRIJDAG:

17u00 - 18u00 kleuters
18u00 - 19u00 1e - 4e leerjaar
19u00 - 20u00 5e leerjaar – 1e middelbaar
20u00 - 21u00 vanaf 2e midd t/m dames
21u00 – 23u00 volleybal (enkel volwassenen vanaf 18j)

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen turnlessen voorzien !!!


Wij wensen zo vlug mogelijk in orde te zijn met onze verzekeringen. Daarom vragen wij U beleefd de lidgelden voor 2018 - 2019 te betalen vóór 20 september 2018. Bij niet of te late betaling kunnen wij geen garantie geven op een correcte verzekering en kan u bijgevolg NIET deelnemen aan de lessen, toernooien of wedstrijden !

KINDEREN /VOLWASSENEN : 85 € (voor de kinderen is hier een t-shirt voorzien in de prijs)

De lidgelden kunnen ook per overschrijving worden betaald op het rekeningnummer IBAN BE95 2930 5541 6458 van KTB vzw, Gasstraat 23, 2850 Boom. Met vermelding van naam, geboortedatum en adres (één overschrijving per persoon aub) Uw lidkaart en t-shirt zal na betaling klaarliggen in de turnkring.

Tot binnenkort in onze turnkring en vergeet jullie vrienden en vriendinnetjes niet mee te brengen !!

Tijdens onze evenementen worden er foto’s genomen van uw kinderen en de aanwezigen, indien u niet wenst dat deze foto’s gebruikt worden voor bijv. Website of facebook-pagina, kan u dit melden aan Marleen of Ria aan de toog.