Seizoen 2017-2018

De uurregelingen zijn :

WOENSDAG:

17u00 - 18u00 kleuters
18u00 - 19u00 1e - 4e leerjaar
19u00 - 20u00 5e leerjaar t/m hoger sec.
20u00 - 21u00 damesturnen (toestelturnen !!)

OF

VRIJDAG: (NIEUWE UURREGELING)

17u00 - 18u00 kleuters
18u00 - 19u00 1e - 4e leerjaar
19u00 - 20u00 5e leerjaar – 1e midd
20u00 - 21u00 vanaf 2e midd tot ..
21u00 – 23u00 volleybal (vanaf 18j)

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen turnlessen voorzien !!!


Wij wensen zo vlug mogelijk in orde te zijn met onze verzekeringen. Daarom vragen wij U beleefd de lidgelden voor 2017 - 2018 te betalen vóór 20 september 2017. Bij niet of te late betaling kunnen wij geen garantie geven op een correcte verzekering en kan u bijgevolg NIET deelnemen aan de lessen, toernooien of wedstrijden !

KINDEREN (TOT 18 JAAR) : 75€ VOLWASSENEN : 80€

De lidgelden kunnen ook per overschrijving worden betaald op het rekeningnummer IBAN BE95 2930 5541 6458 van KTB vzw, Gasstraat 23, 2850 Boom. Met vermelding van naam, geboortedatum en adres (één overschrijving per persoon aub) Uw lidkaart zal na betaling klaarliggen in de turnkring

Tot binnenkort in onze turnkring en vergeet jullie vrienden en vriendinnetjes niet mee te brengen !!